KALIFORNIA

Ten rejon kulturowy zasadniczo pokrywa się z obszarem dzisiejszego stanu Kalifornia w USA oraz Baja California w Meksyku.

Klimat jest tu bardzo zróżnicowany: w północnej części wilgotny i łagodny, środkowa część to żyzne dorzecza rzek Sacramento i San Joaquin uchodzących do Zatoki San Francisco, część południowa to sucha pustynia Mojave. Rejon ten wyróżnia wielkie bogactwo fauny i flory. Podstawową rośliną jadalną była kukurydza, ale zbierano tu również wiele innych dzikich roślin jadalnych (dużą rolę odgrywała mączka z żołędzi). Jeśli chodzi o pokarm zwierzęcy, to polowano tu głównie na jelenie i inne mniejsze zwierzęta, a  także łowiono ryby i zbierano skorupiaki.

Indianie Kalifornii prowadzili osiadły tryb życia, ale nie uprawiali roli. Podstawową jednostką społeczną była rodzina. Grupa rodzin tworzyła wioskę. Poszczególne wioski żyły raczej w izolacji. Trudno tu mówić o plemionach. Grupy, które znamy dziś pod nazwami Gabrielino, Fernandeno, Serrano, Digueno i inne – to zbiorowiska rodzin, które osiedliły się w pobliżu poszczególnych misji hiszpańskich, od których przyjęły nazwy.

Na obszarze Kalifornii mówiono ponad 100 różnymi językami.