POŁUDNIOWY WSCHÓD

Podobnie jak Północny Wschód, również ten rejon w dużej części pokryty jest lasami, ale charakteryzuje się łagodniejszym i bardziej wilgotnym klimatem.

Jest też bardziej zróżnicowany geograficznie, sięga od Atlantyku po Teksas, Zatokę Meksykańską i Florydę, i obejmuje lasy, nadbrzeżne równiny, prerie, subtropikalne bagna Everglades, tereny nadrzeczne Missisipi oraz południową część pasma Apallachów.

Najbardziej znane plemiona z tego rejonu to Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek i Seminole – znani wśród białych jako Pięć Cywilizowanych Plemion, a także Catawba, Caddo, Alabama i Natchez. Plemiona te należały do wielu różnych rodzin językowych.

Większość Indian Południowego Wschodu żyła wzdłuż dolin rzek w dużych wioskach złożonych z trwałych i solidnych domów z drewna. Podstawą utrzymania było rolnictwo, uzupełniane przez myśliwstwo, zbieractwo i rybołówstwo.

Ze względu na łagodny klimat stroje były bardzo ubogie, zazwyczaj ograniczały się do mokasynów i przepasek biodrowych lub spódniczek, a w niektórych plemionach chodzono wręcz nago. Bardzo popularne były także tatuaże i rytualne blizny.

Plemiona tego rejonu były bardzo wojownicze i okrutnie traktowały wrogów, bardzo rozpowszechnione było torturowanie jeńców oraz skalpowanie. Olbrzymią rolę w społeczeństwie odgrywały kobiety, do których należały domy, ich wyposażenie oraz płody ziemi. Rozwinęło się tu wspaniale garncarstwo oraz tkactwo bez użycia krosna.